Aktualności


Pielęgnacja drzew w Zespole Pałacowo – Parkowym w Krasnobrodzie


Jesienią 2017 roku w tutejszym Zespole Pałacowo – Parkowym wykonano prace pielęgnacyjne i konserwatorskie, w części parku położonej po stronie północno-zachodniej.


W celu poprawy bezpieczeństwa w obrębie drzew wykazujących różnego rodzaju uszkodzenia wykonane zostały prace pielęgnacyjne polegające na korekcie pokroju koron, odciążeniu konarów nadmiernie wychylonych i rozbudowanych, usunięciu martwych konarów i gałęzi. Pracami tymi objętych zostało 57 sztuk drzew.


Celem stworzenia dogodnych warunków rozwoju dla drzew pozostawianych do dalszego bytowania oraz wyeliminowania zagrożeń spowodowanych przez drzewa zagrażające bezpieczeństwu w parku, konieczne okazało się usunięcie 14 sztuk drzew wyrosłych przypadkowo z samosiewów, rosnących w dużym zagęszczeniu.


Wykonawcą w/w prac była firma ARBFOREST Rafał Sokulski z Niska. Urobek powstały w wyniku przeprowadzonych prac został uprzątnięty przez pracowników Sanatorium.

Całkowita wartość zadania: 20.000,10 zł, w tym wartość dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie: 10.000,00 zł


Projekt

pn. Pielęgnacja i konserwacja drzewostanu w parku przypałacowym

w Krasnobrodzie

- etap I (część parku położona od strony północno-zachodniej)”
Dofinansowano ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Lublinie Projekt z zakresu EDUKACJI EKOLOGICZNEJ realizowany w Sanatorium


Sanatorium podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację przedsięwzięcia pn. „Ochrona przyrody i ekologia w uzdrowisku – etap I”.

W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty następujący efekt ekologiczno – rzeczowy:

  • podniesienie wiedzy ekologicznej dzieci i mieszkańców Sanatorium,

  • ustawienie na terenie parku 6 tablic informacyjno – edukacyjnych o tematyce: Krasnobrodzki Park Krajobrazowy; Geologia; Rośliny Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego; Zwierzęta Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego; Zabytki, czyli co warto zobaczyć; Atrakcje turystyczne,

  • ustawienie na terenie parku 3 zestawów trójdzielnych pojemników do segregacji odpadów o pojemności 120l każdy,

  • przeprowadzenie 7 edycji warsztatów dla dzieci przebywających w Sanatorium w okresie od maja do listopada 2018r, prowadzonych zarówno przez nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych przy Sanatorium Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie, członków Krasnobrodzkiego Stowarzyszenia Korczakowskiego, jak też przez pracowników Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.

  • organizacja konkursów: quiz z wiedzy o przyrodzie występującej w województwie lubelskim, plastycznego o tematyce ekologicznej.

Całkowita wartość zadania to 15.525,25 zł, z czego kwotę 6500,00 zł stanowi dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Pozostała część to udział własny Sanatorium, stanowiący zarówno wkład pieniężny (6525,25 zł) oraz wkład rzeczowy w postaci wartości wykonanych prac na rzecz tego przedsięwzięcia przez pracowników Sanatorium oraz pracowników Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.

Działania mające na celu promocję piękna przyrody Roztoczańskiej oraz propagowanie wiedzy o tematyce ekologicznej, chcielibyśmy kontynuować w następnych latach, jako kolejne etapy tego przedsięwzięcia.


Projekt

pn. Ochrona przyrody i ekologia w uzdrowisku - etap I „
Dofinansowano ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Lublinie
Rok Leśmiana w Zamościu

W ramach roku Leśmiana w Zamościu  na Rynku organizowane były spotkania dla dzieci połączone z wielkim malowaniem. Nasi młodzi kuracjusze tez brali w tym udział.


Zdjęcie użytkownika Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie.


Jubileusz 60 - lecia Sanatorium w Krasnobrodzie


W dniu 24 czerwca 2017r. Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie obchodziło 60 – lecie swojej działalności.

Uroczystości poprzedziła Msza Święta odprawiona w kościele Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie na Podzamku, której przewodniczył proboszcz ks. Roman Sawic.

Po Mszy Świętej uczestnicy uroczystości jubileuszowych udali się na teren sanatorium, gdzie na dziedzińcu Dyrektor mgr.Wojciech Żurakowski wraz z Przełożoną Pielęgniarek Małgorzatą Kulczycką powitali licznie przybyłych gości.

Swoją obecnością zaszczycili min;

Michał Marciniak Przedstawiciel Krzysztofa Hetmana Posła do Parlamentu Europejskiego, Arkadiusz Bratkowski Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Przedstawiciel Marszałka Sławomira Sosnowskiego, Jerzy Bzdek Przedstawiciel Wojewody Lubelskiego, Henryk Matej Starosta Zamojski, Kazimierz Mielnicki Wicestarosta Zamojski, Jan Słomiany Przewodniczący Rady Powiatu w Zamościu, Bernardeta Petryk v-ce Przewodnicząca Rady Powiatu w Zamościu, Jerzy Zawadzki Sekretarz Powiatu Zamojskiego, Stanisław Barteczko i Janusz Oś Radni Powiatu Zamojskiego, Michał Karol Tarkowski Dyrektor Lubelskiego OW NFZ, Jerzy Dębski Dyrektor Oddziału PFRON w Lublinie, prof. Tomasz Karski z Lublina, prof. Marik, dr Alena Marik i Peter Krawczyk z Czech, dr Mariola Kucia-Kręblaś Naczelny Lekarz Uzdrowiska, lekarze z Lublina, Zamościa, Zwierzyńca i Krasnobrodu, Danuta Kusiak Przewodnicząca ORPiP z Zamościa, Krystyna Grabowska Naczelna Pielęgniarka SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim, syn pierwszego Dyrektora Sanatorium Marek Barański, poprzedni Dyrektorzy Sanatorium Gustaw Sak i Wiesław Chmielowiec, Stanisław Jędrusina Zastępca Wójta Skierbieszowa,Jerzy Zawiślak Sekretarz Gminy Jarczów, Kazimierz Misztal Burmistrz Krasnobrodu, przedstawiciele Rady Gminy Krasnobród.

Przybyli również dyrektorzy placówek z terenu Krasnobrodu: Maria Słota, Bożena Ożga, Sławomir Nowosielecki, Urszula Czapla, Andrzej Czapla, Mariola Czapla, Halina Kostrubiec, Jacek Gmyz, sponsorzy oraz emeryci i pracownicy sanatorium i szkoły przy sanatorium.

Po powitaniu wszystkich, a następnie krótkim przedstawieniu historii sanatorium i informacji o realizowanych w ostatnich latach ważniejszych działaniach inwestycyjnych przyszedł czas na wystąpienia gości. Wszyscy w swoich wypowiedziach gratulowali dyrektorowi, a także jego poprzednikom obecnym na uroczystościach, jak również załodze dotychczas osiągniętych sukcesów i życzyli wszelkiej pomyślności na kolejne lata funkcjonowania placówki. Do miłych i serdecznych słów dołączone były kwiaty, okolicznościowe upominki oraz listy gratulacyjne.

W dalszej części uroczystości zebrani goście mieli okazję wysłuchać referatów wygłoszonych przez prof. Tomasza Karskiego z Lublina i prof. Marika z Czech na temat historii współpracy sanatorium z Ośrodkiem Naukowo – Badawczym Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej Akademii Medycznej w Lublinie, którego kierownikiem był prof. dr hab. Tomasz Karski.
Jubileuszowi towarzyszyła wystawa fotograficzna, prezentująca historię sanatorium i jego pracowników na przestrzeni 60 lat.
Od strony artystycznej uroczystości uświetniły koncerty zespołów: Kwartet „Aquamarine” z Warszawy, Teatr Tańca''Kwieciste Gwiazdy'' z Ukrainy oraz Kapela Krasnobrodzka.
Z racji tego spotkania nie obyło się też bez łezki w oku i refleksji o przemijającym czasie.Od ostatniego jubileuszu niestety, ale już nie ma wśród nas kilku osób które zapisały swoją obecność w naszej pamięci np. mgr. Elżbieta Kończewska, która pełniła funkcję Przełożonej Pielęgniarek, mgr Robert Nurzyński- kierownik rehabilitacji – cześć ich pamięci.

Umocnieni dobrymi słowami pod naszym adresem dołożymy wszelkich starań,aby nasi kuracjusze wyjeżdżali od nas zadowoleni i czekamy na kolejny piękny jubileusz
Copyright © 2016 - All Rights Reserved - projekt, wdrożenie PROPAGANDA