Pielęgnacja drzew w Zespole Pałacowo – Parkowym w Krasnobrodzie – etap III

Jesienią 2019 roku wykonano dalsze prace pielęgnacyjne i konserwatorskie w Zespole Pałacowo – Parkowym,  w części  parku położonej po stronie północno-zachodniej.

Zgodnie z „Inwentaryzacją dendrologiczną”, prace sprowadzały się do poprawy bezpieczeństwa oraz poprawy stanu sanitarnego drzewostanu, a więc polegały na  usunięciu konarów i gałęzi martwych i zamierających, usunięciu jemioły,  założeniu wiązań elastycznych zabezpieczających drzewa wielopniowe przed rozłupaniem.

Pracami tymi objętych zostało 49 sztuk drzew. 
Wykonawcą pielęgnacji była firma ArbForest Rafał Sokulski z Niska.
Całkowita wartość zadania: 14.023,80zł, w tym wartość dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie: 7.000,00 zł.

Projekt
pn. „Pielęgnacja i konserwacja drzewostanu w  parku przypałacowym 
w Krasnobrodzie – etap III„

Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie