Projekt z zakresu EDUKACJI EKOLOGICZNEJ realizowany w Sanatorium

Począwszy od października aż do końca listopada 2019r Sanatorium realizowało projekt pn. „Ochrona przyrody i ekologia w uzdrowisku – etap II”, na mocy umowy z  Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 

W ramach tego przedsięwzięcia prowadzone były następujące działania:

1. Edukacja przyrodnicza i ekologiczna wśród dzieci przebywających w Sanatorium wraz  z organizacją konkursów.
Przeprowadzone zostały 3 edycje warsztatów oraz 6 konkursów.
Dzieci przebywające w sanatorium podczas zajęć lekcyjnych odbywających się w szkole  oraz podczas popołudniowych pozalekcyjnych zajęć wychowawczych,  były edukowane
w zakresie treści przyrodniczych i ekologicznych przez nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych przy Sanatorium Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie. Przy prowadzeniu zajęć wykorzystywane były zakupione materiały dydaktyczne, które dostarczyły uczestnikom wiele radości i dobrej zabawy, połączonej z nauką.
Dzieci miały również możliwość wzięcia udziału w ciekawych warsztatach, prowadzonych nieodpłatnie przez pracowników Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie Zespołu Zamiejscowego w Zamościu.
Zajęcia terenowe odbywały się w Parku. Dzieci oglądały tablice informacyjno – edukacyjne i zapoznawane były z treściami zamieszczonymi na tablicach, słuchały prelekcji o przyrodzie roztoczańskiej i rozpoznawały gatunki drzew znajdujących się w parku. Prowadzący organizowali również gry i zabawy terenowe, wplatając w nie treści edukacji ekologicznej
i przyrodniczej. W warsztatach uczestniczyło łącznie 100 dzieci.
Podczas warsztatów każdorazowo organizowane były dwa konkursy: quiz z wiedzy o przyrodzie występującej w województwie lubelskim, jak również plastyczny o tematyce ekologicznej.
W konkursach wzięło udział łącznie 84 dzieci, w tym w konkursie przyrodniczym 42 osoby, zaś w konkursie plastycznym złożone zostały 42 prace.
Nagrody za zajęcie I, II, czy III miejsca otrzymało łącznie 30 uczestników, w tym w konkursie przyrodniczym 14 osób, zaś w konkursie plastycznym  16 osób.
 Zwycięzcy zostali nagrodzeni drobnymi akcesoriami komputerowymi typu pendrive oraz nagrodami książkowymi. Na wszystkich uczestników czekały nagrody w postaci linijek drewnianych z motywem przyrodniczym i zakładek przestrzennych z wizerunkami zwierząt.

2. Zakupiono pomoce dydaktyczne, które zostały wykorzystane przy prowadzeniu zajęć
z dziećmi przebywającymi w Sanatorium, tj.:

  • 1/ Leśne Koło Fortuny z zestawem – księgą pytań (średnica koła ok. 60cm, stojak), torbą.
  • 2/ Tablica dźwiękowa „symfonia lasu” z odgłosami kilkunastu zwierząt (wymiary tablicy ok. 60 x 75cm); sztaluga, akumulatory umożliwiające bezprzewodowe użytkowanie w terenie), torba.
  • 3/ Tablica magnetyczna „ssaki” (wymiary tablicy ok. 80 x 60 cm, aluminiowa rama, kilkanaście magnesów, aluminiowa sztaluga, torba).
  • 4/ Dopasuj na PCV  – „segregacja odpadów”  (ruchome koło o średnicy ok. 40 cm; gra polegająca na dopasowaniu odpadów do poszczególnych pojemników do ich segregacji).

Całkowity koszt zadania stanowił kwotę 10.000,00 zł brutto, w tym 8000,00 zł brutto były to wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych o tematyce przyrodniczej i ekologicznej do prowadzenia zajęć z dziećmi, zaś 2000,00 zł brutto  to wydatki  związane z organizacją  konkursów.

Zadanie zostało w 100% sfinansowane z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Działania mające na celu promocję piękna przyrody Roztoczańskiej oraz propagowanie wiedzy o tematyce ekologicznej, chcielibyśmy kontynuować w następnych latach, jako kolejne etapy tego przedsięwzięcia.

Projekt
pn. „Ochrona przyrody i ekologia w uzdrowisku – etap II „

Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie