Jubileusz 60 – lecia Sanatorium w Krasnobrodzie

W dniu 24 czerwca 2017r. Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie obchodziło 60 – lecie swojej działalności.

Uroczystości poprzedziła Msza Święta odprawiona w kościele Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie na Podzamku, której przewodniczył proboszcz ks. Roman Sawic.

Po Mszy Świętej uczestnicy uroczystości jubileuszowych udali się na teren sanatorium, gdzie na dziedzińcu Dyrektor mgr.Wojciech Żurakowski wraz z Przełożoną Pielęgniarek Małgorzatą Kulczycką powitali licznie przybyłych gości.

Swoją obecnością zaszczycili min;

Michał Marciniak Przedstawiciel Krzysztofa Hetmana Posła do Parlamentu Europejskiego, Arkadiusz Bratkowski Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Przedstawiciel Marszałka Sławomira Sosnowskiego, Jerzy Bzdek Przedstawiciel Wojewody Lubelskiego, Henryk Matej Starosta Zamojski, Kazimierz Mielnicki Wicestarosta Zamojski, Jan Słomiany Przewodniczący Rady Powiatu w Zamościu, Bernardeta Petryk v-ce Przewodnicząca Rady Powiatu w Zamościu, Jerzy Zawadzki Sekretarz Powiatu Zamojskiego, Stanisław Barteczko i Janusz Oś Radni Powiatu Zamojskiego, Michał Karol Tarkowski Dyrektor Lubelskiego OW NFZ, Jerzy Dębski Dyrektor Oddziału PFRON w Lublinie, prof. Tomasz Karski z Lublina, prof. Marik, dr Alena Marik i Peter Krawczyk z Czech, dr Mariola Kucia-Kręblaś Naczelny Lekarz Uzdrowiska, lekarze z Lublina, Zamościa, Zwierzyńca i Krasnobrodu, Danuta Kusiak Przewodnicząca ORPiP z Zamościa, Krystyna Grabowska Naczelna Pielęgniarka SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim, syn pierwszego Dyrektora Sanatorium Marek Barański, poprzedni Dyrektorzy Sanatorium Gustaw Sak i Wiesław Chmielowiec, Stanisław Jędrusina Zastępca Wójta Skierbieszowa,Jerzy Zawiślak Sekretarz Gminy Jarczów, Kazimierz Misztal Burmistrz Krasnobrodu, przedstawiciele Rady Gminy Krasnobród.

Przybyli również dyrektorzy placówek z terenu Krasnobrodu: Maria Słota, Bożena Ożga, Sławomir Nowosielecki, Urszula Czapla, Andrzej Czapla, Mariola Czapla, Halina Kostrubiec, Jacek Gmyz, sponsorzy oraz emeryci i pracownicy sanatorium i szkoły przy sanatorium.

Po powitaniu wszystkich, a następnie krótkim przedstawieniu historii sanatorium i informacji o realizowanych w ostatnich latach ważniejszych działaniach inwestycyjnych przyszedł czas na wystąpienia gości. Wszyscy w swoich wypowiedziach gratulowali dyrektorowi, a także jego poprzednikom obecnym na uroczystościach, jak również załodze dotychczas osiągniętych sukcesów i życzyli wszelkiej pomyślności na kolejne lata funkcjonowania placówki. Do miłych i serdecznych słów dołączone były kwiaty, okolicznościowe upominki oraz listy gratulacyjne.

W dalszej części uroczystości zebrani goście mieli okazję wysłuchać referatów wygłoszonych przez prof. Tomasza Karskiego z Lublina i prof. Marika z Czech na temat historii współpracy sanatorium z Ośrodkiem Naukowo – Badawczym Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej Akademii Medycznej w Lublinie, którego kierownikiem był prof. dr hab. Tomasz Karski.
Jubileuszowi towarzyszyła wystawa fotograficzna, prezentująca historię sanatorium i jego pracowników na przestrzeni 60 lat.
Od strony artystycznej uroczystości uświetniły koncerty zespołów: Kwartet „Aquamarine” z Warszawy, Teatr Tańca”Kwieciste Gwiazdy” z Ukrainy oraz Kapela Krasnobrodzka.
Z racji tego spotkania nie obyło się też bez łezki w oku i refleksji o przemijającym czasie.Od ostatniego jubileuszu niestety, ale już nie ma wśród nas kilku osób które zapisały swoją obecność w naszej pamięci np. mgr. Elżbieta Kończewska, która pełniła funkcję Przełożonej Pielęgniarek, mgr Robert Nurzyński- kierownik rehabilitacji – cześć ich pamięci.

Umocnieni dobrymi słowami pod naszym adresem dołożymy wszelkich starań,aby nasi kuracjusze wyjeżdżali od nas zadowoleni i czekamy na kolejny piękny jubileusz