Nawiązanie współpracy z Katedrą Ortopedii i Rehabilitacji USD w Lublinie

W dniu 31 sierpnia 2019 r. Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie odbyła się konferencja inaugurująca współpracę pomiędzy Katedrą Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie a Oddziałem Dziecięcym Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie.

Poczynając od września lekarze z Lublina będą konsultować dzieci kierowane na turnusy lecznicze do sanatorium.