Ważne informacje

KOMUNIKAT NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Od 11 marca uzdrowiska wznawiają działalność. Pacjenci, którzy czekają na leczenie uzdrowiskowe, będą mogli rozpocząć je na podstawie skierowania, potwierdzonego przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

O terminie rozpoczęcia leczenia Narodowy Fundusz Zdrowia powiadomi pacjentów listownie lub telefonicznie.

WAŻNE
Warunkiem rozpoczęcia leczenia jest: negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2,
albo zaszczepienie pacjenta przeciwko COVID-19 (dwie dawki).

Przed wyjazdem na leczenie, prosimy o kontakt i podanie swojego aktualnego numeru telefonu.
telefon; 84 6607102 w 335 lub 346

BEZPŁATNY TEST PRZED ROZPOCZĘCIEM LECZENIA
Test będzie można wykonać nie wcześniej niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego, we wskazanych punktach pobrań zwanych drive-thru. Informacja o terminie i miejscu wykonania testu zostanie wysłana SMS-em, przez system eKolejka.

Nie jest potrzebne żadne dodatkowe skierowanie na badanie. Test sfinansuje Narodowy Fundusz Zdrowia.O wyniku testu, przed wyjazdem, poinformuje pacjenta uzdrowisko, do którego pacjent został skierowany.
W przypadku negatywnego wyniku testu – uzdrowisko potwierdzi telefonicznie rozpoczęcie leczenia.