Wymiana stolarki okiennej

Wymiana stolarki okiennej

w pomieszczeniach kuchennych na parterze w budynku dawnej oficyny

W III kwartale 2020r roku wymieniona została istniejąca stolarka okienna obejmująca osiem sztuk okien, zlokalizowanych
w pomieszczeniach kuchennych na parterze w budynku dawnej oficyny.
Zamówienie to zostało udzielone Wykonawcy Spółdzielnia Socjalna PARTNER
z Chomęcisk Dużych. Podwykonawcą na tym zadaniu było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STOLARZ” Andrzej Kudyba
z Kalinowic.
Okna były w złym stanie technicznym. Tam gdzie było to możliwe oryginalne okucia ze starych okien, zostały przeniesione do nowych.

Całkowita wartość zadania to 43.982,98 zł, z czego 30.l00,00 zł stanowi dotacja Powiatu Zamojskiego, zaś 13.880,00 zł dotacja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Lublinie.

Nowe okna wyglądają teraz bardzo estetycznie, a co najważniejsze są szczelne i nie będą powodowały strat ciepła w okresie jesienno – zimowym.