Uroczyste podpisanie Aktu Erekcyjnego i wbudowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę kompleksu sanatoryjnego.

Dnia 28 czerwca 2021 roku odbyła się uroczystość podpisania Aktu Erekcyjnego i wmurowania Kamienia Węgielnego pod inwestycję ,,Przebudowa i rozbudowa kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie z Funduszu przeciwdziałania COVID – 19”. Jednym z zadań przedsięwzięcia jest ,,Rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej w Sanatorium w Krasnobrodzie”, którego koszt wynosi ok. 10 mln zł. Powiat Zamojski pozyskał na ten cel  6 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Natomiast całkowity koszt inwestycji oszacowany jest na około 80 mln zł.
Uroczystego podpisania Aktu Erekcyjnego dokonali: Jacek Sasin – Wiceprezes Rady Ministrów, Waldemar Kraska – Wiceminister Zdrowia, Beata Mazurek – Poseł Parlamentu Europejskiego, Jerzy Chróścikowski – Senator RP, Beata Strzałka – Poseł na Sejm RP, Sławomir Zawiślak – Poseł na Sejm RP, Tomasz Zieliński – Poseł na Sejm RP, Marian Rojek – Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Diecezji Zamojskiej, Robert Gmitruczuk – Wicewojewoda Lubelski, Michał Mulawa – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Stanisław Grześko – Starosta Zamojski, Krzysztof Rusztyn – Przewodniczący Rady Powiatu, Kazimierz Misztal – Burmistrz Krasnobrodu, Marek Kamola – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie oraz Barbara Kowal – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Sanatorium im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie.
Przebudowany obiekt przeznaczony zostanie m.in. dla osób, które przeszły COVID – 19 i potrzebują specjalistycznej rehabilitacji, w celu zniwelowania pochorobowych powikłań, związanych najczęściej z zaburzeniami ciśnienia krwi, zakrzepami  zatorowymi, zmniejszeniem wydolności oddechowej czy ogólnym osłabieniem organizmu.
Wicepremier Jacek Sasin w swoim przemówieniu podkreślał rangę Sanatorium w Krasnobrodzie, które od lat jest znanym ośrodkiem rehabilitacyjnym. Teraz, dzięki wsparciu ze strony rządu, ta długo wyczekiwana i potrzebna inwestycja będzie mogła dojść do skutku – mówił wicepremier. – To sanatorium potrzebuje nowego życia, impulsu. W ciągu 60 lat zmieniły się standardy, oczekiwania kuracjuszy, a i degradacja infrastruktury jest czymś naturalnym przez tak długi czas. Dlatego potrzeba tutaj nowych inwestycji. I ta nowa inwestycja właśnie dziś tu się zaczyna – dodał.
W podobnym tonie wypowiadał się wiceminister zdrowia Marek Kraska. Podkreślał potrzebę leczenia pacjentów postcovidowych, którzy po przejściu choroby borykają się z różnego rodzaju powikłaniami. Dla Rządu oraz Ministerstwa Zdrowia, tego rodzaju przedsięwzięcia są bardzo ważne, dlatego też podziękował Staroście Zamojskiemu za podjęcie tak potrzebnej inicjatywy.
Rangę przedsięwzięcia podkreśliła również Beata Mazurek – Poseł Parlamentu Europejskiego, która wyraziła nadzieję, że leczenie uzdrowiskowe przyczyni się do znacznej poprawy zdrowia osób korzystających z zabiegów  sanatoryjnych.
Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa zaznaczył, że to dzięki determinacji Zarządu Województwa Lubelskiego oraz Zarządu Powiatu Zamojskiego udało się rozbudowę Sanatorium w Krasnobrodzie umieścić jako przedsięwzięcie priorytetowe w strategii rozwoju województwa Lubelskiego na lata 2021-2030. Dodał również, że Zarząd Województwa Lubelskiego dąży do przywrócenia funkcji uzdrowiskowych regionu, chce inwestować w uzdrowiska, ponieważ uważa, że oprócz korzyści rehabilitacyjnych, to również bardzo ważna szansa dla rozwoju gospodarczego regionu. – W ramach Programu Polski Wschodniej 5 Marszałków województw wschodnich walczyło, negocjowało z Komisją Europejską, o to aby pojawiła się możliwość dofinansowania uzdrowisk. Wynegocjowano na obecną chwilę 110 mln € dla 5 regionów Polski Wschodniej, w tym Zarząd Województwa Lubelskiego złożył tylko jeden strategiczny projekt na około 85 mln zł, to jest właśnie modernizacja Sanatorium w Krasnobrodzie – podkreślił wicemarszałek.
Starosta Zamojski Stanisław Grześko podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania środków na tak ważną dla Powiatu i Regionu inwestycję.
Ponadto w uroczystości uczestniczyli Wicestarosta Zamojski  pan Witold Marucha, Radna Rady Powiatu w Zamościu pani Agnieszka Adamczuk,  Radny Rady Powiatu w Zamościu pan Janusz Nawój.
Krasnobród nazywany jest perłą Roztocza – posiada niezaprzeczalne walory klimatyczne, przyrodnicze i uzdrowiskowe. Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie prowadzi swoją działalność  na tym terenie  już od ponad 60 lat. Zlokalizowane jest na terenie Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego, w bezpośrednim sąsiedztwie otuliny Roztoczańskiego Parku Narodowego i rezerwatu „Święty Roch”. Usytuowane jest  w „strefie A” ochrony uzdrowiskowej.

Przedsięwzięcie obejmuje realizację prorozwojowych zadań w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie tj. stworzenie obiektów bazy uzdrowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą mającą stanowić serce uzdrowiska Krasnobród.  Założeniem dla realizacji celów jest wykorzystanie walorów klimatycznych,  krajobrazowych oraz tradycji uzdrowiskowych.

Przedsięwzięcie zakłada:

  • przebudowę i rozbudowę kompleksu sanatoryjnego – obejmuje zwiększenie bazy noclegowej i zabiegowej oraz wyposażenie pomieszczeń, w tym zakup urządzeń rehabilitacyjnych,
  • rewitalizację obiektów w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym wraz z  parkiem oraz szkołą,
  • budowę nowej bazy noclegowo-zabiegowej dla  kuracjuszy wraz z węzłem kuchennym,
  • rozwój infrastruktury zabiegowej – budowa basenu leczniczego, komory krioterapii oraz kompleksu spa i wellness,
  • strefę aktywnego wypoczynku –  mała architektura, ścieżki zdrowotne, spacerowe, tężnia, siłownia zewnętrzna, hipoterapia, ścieżki rowerowe wraz z wyposażeniem,
  • rozwój infrastruktury technicznej oraz zaplecza technicznego,

Przy budowie nowych obiektów realizowane będą nowoczesne technologie z zakresu odnawialnych źródeł energii. Budowa obiektów będzie zakładała również zakup wyposażenia pomieszczeń oraz aparatury medycznej i sprzętu do rehabilitacji.