DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Podpisanie umowy  na „Wykonanie przebudowy  i rozbudowy Przychodni Rehabilitacyjnej w Sanatorium w Krasnobrodzie”.

W dniu 8 września 2021r w Krasnobrodzie została podpisana umowa na „Wykonanie przebudowy  i rozbudowy Przychodni Rehabilitacyjnej w Sanatorium w Krasnobrodzie”,  pomiędzy Wykonawcą „INSTALBUD” E. Gałek i Partnerzy Spółka Jawna, ul. Żwirki i Wigury 11, 22-680 Lubycza Królewska, reprezentowanym przez Wspólników Pana Wiesława Gałka i Pana Ryszarda Marynicza, a Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym  im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie, reprezentowanym przez Panią Barbarę Kowal – Dyrektora, za kontrasygnatą Głównego Księgowego Pana Edwarda Garbuli.

Umowa została podpisana w obecności Pana Stanisława Grześko Starosty Zamojskiego, Pani Agnieszki Adamczuk Radnej Rady Powiatu w Zamościu oraz Pana Janusza Nawoja Radnego Rady Powiatu w Zamościu.

Inwestycja o wartości 10.974.525,21 zł.

Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na 15 listopada 2022r.