Pielęgnacja drzew w Zespole Pałacowo – Parkowym w Krasnobrodzie

Jesienią 2021 roku wykonano prace pielęgnacyjne i konserwatorskie w Zespole Pałacowo – Parkowym w Krasnobrodzie, zmierzające do poprawy bezpieczeństwa oraz poprawy stanu sanitarnego drzewostanu, a więc polegały one na usunięciu konarów i gałęzi martwych i zamierających, usunięciu jemioły. Pracami tymi objętych zostało 14 sztuk drzew.

Wykonawcą pielęgnacji była firma ArbForest Rafał Sokulski z Niska.

Całkowita wartość zadania: 5122,44 zł, w tym wartość dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie: 2500,00 zł.

Projekt

pn.„Pielęgnacja i konserwacja drzewostanu w Zespole Pałacowo – Parkowym w Krasnobrodzie„

Dofinansowano ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Lublinie