Zakończenie rozbudowy kompleksu sanatoryjnego

Zakończyła się przebudowa i rozbudowa kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie tj. Rozbudowa Przychodni Rehabilitacyjnej w Sanatorium w Krasnobrodzie
W dniu 23.02. 2023 r miał miejsce oficjalny odbiór techniczny budynku.
Odbioru dokonali w imieniu Starosty Zamojskiego Stanisława Grześko – Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem Konrad Małecki, radni Rady Powiatu Agnieszka Adamczuk, Janusz Nawój, Kazimierz Mielnicki, wykonawca oraz inwestor.
Bardzo dziękujemy Panu Staroście Stanisławowi Grześko, radnym oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tego, iż podjęta decyzja o rozbudowie przychodni została zrealizowana. Dziękujemy za życzliwość i ogromne wsparcie podczas trwania budowy.
Podziękowania kierujemy również w stronę wykonawcy za tak szybkie i profesjonalne wykonanie inwestycji.