Aktualności

Z dniem 9 września 2019r. uległ zmianie cennik pobytu pełnopłatnego dla dzieci i dorosłych oraz pobytu senior. Aktualne ceny w zakładce CENNIK/TERMINARZ

Ceny rezerwacji wcześniej opłaconych nie ulegają zmianom.W dniu 31 sierpnia 2019 r. Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie odbyła się konferencja inaugurująca współpracę pomiędzy Katedrą Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie a Oddziałem Dziecięcym Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie.

Poczynając od września lekarze z Lublina będą konsultować dzieci kierowane na turnusy lecznicze do sanatorium.


Konferencja inaugurująca współpracę pomiędzy Katedrą Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie a Oddziałem Dziecięcym Sanatorium Rehabilitacyjnego w Krasnobrodzie. Fotorelacja.


Tomasz OchniowskiWymiana stolarki okiennej w budynku dawnej oficyny

w Zespole Pałacowo – Parkowym w Krasnobrodzie


W lipcu 2018 roku dokonano wymiany istniejącej stolarki okiennej na nową w 5 oknach, zlokalizowanych w zabytkowym budynku dawnej oficyny (od strony południowej).
Wykonawcą w/w prac była firma STOLARSTWO Piotr Romański z Werbkowic.
Okna były w złym stanie technicznym. Tam gdzie było to możliwe oryginalne okucia ze starych okien, zostały przeniesione do nowych.
Całkowita wartość zadania to 19.127 zł, z czego 9000 zł stanowi dotacja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie.
Pielęgnacja drzew w Zespole Pałacowo – Parkowym w Krasnobrodzie – etap II


Jesienią 2018 roku wykonano dalsze prace pielęgnacyjne i konserwatorskie w Zespole Pałacowo – Parkowym, w części parku położonej po stronie północno-zachodniej.


Zgodnie z „Inwentaryzacją dendrologiczną”, prace sprowadzały się do poprawy bezpieczeństwa oraz poprawy stanu sanitarnego drzewostanu, a więc polegały na usunięciu konarów i gałęzi martwych i zamierających, usunięciu jemioły, założeniu wiązań elastycznych zabezpieczających drzewa wielopniowe przed rozłupaniem, dokonaniu adaptacji drzew bez konieczności wykonywania cięć.


Pracami tymi objętych zostało 74 sztuk drzew.


Wykonawcą pielęgnacji była F.U. „WIEWIÓRKA” Dariusz Chotyński z Brześcia Kujawskiego.

Całkowita wartość zadania: 17.928,00 zł, w tym wartość dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie: 8.000,00 zł.


Projekt

pn. Pielęgnacja i konserwacja drzewostanu w parku przypałacowym w Krasnobrodzie

- etap II „
Dofinansowano ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Lublinie
 

Jubileusz 60 - lecia Sanatorium w Krasnobrodzie


W dniu 24 czerwca 2017r. Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie obchodziło 60 – lecie swojej działalności.

Uroczystości poprzedziła Msza Święta odprawiona w kościele Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie na Podzamku, której przewodniczył proboszcz ks. Roman Sawic.

Po Mszy Świętej uczestnicy uroczystości jubileuszowych udali się na teren sanatorium, gdzie na dziedzińcu Dyrektor mgr.Wojciech Żurakowski wraz z Przełożoną Pielęgniarek Małgorzatą Kulczycką powitali licznie przybyłych gości.

Swoją obecnością zaszczycili min;

Michał Marciniak Przedstawiciel Krzysztofa Hetmana Posła do Parlamentu Europejskiego, Arkadiusz Bratkowski Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Przedstawiciel Marszałka Sławomira Sosnowskiego, Jerzy Bzdek Przedstawiciel Wojewody Lubelskiego, Henryk Matej Starosta Zamojski, Kazimierz Mielnicki Wicestarosta Zamojski, Jan Słomiany Przewodniczący Rady Powiatu w Zamościu, Bernardeta Petryk v-ce Przewodnicząca Rady Powiatu w Zamościu, Jerzy Zawadzki Sekretarz Powiatu Zamojskiego, Stanisław Barteczko i Janusz Oś Radni Powiatu Zamojskiego, Michał Karol Tarkowski Dyrektor Lubelskiego OW NFZ, Jerzy Dębski Dyrektor Oddziału PFRON w Lublinie, prof. Tomasz Karski z Lublina, prof. Marik, dr Alena Marik i Peter Krawczyk z Czech, dr Mariola Kucia-Kręblaś Naczelny Lekarz Uzdrowiska, lekarze z Lublina, Zamościa, Zwierzyńca i Krasnobrodu, Danuta Kusiak Przewodnicząca ORPiP z Zamościa, Krystyna Grabowska Naczelna Pielęgniarka SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim, syn pierwszego Dyrektora Sanatorium Marek Barański, poprzedni Dyrektorzy Sanatorium Gustaw Sak i Wiesław Chmielowiec, Stanisław Jędrusina Zastępca Wójta Skierbieszowa,Jerzy Zawiślak Sekretarz Gminy Jarczów, Kazimierz Misztal Burmistrz Krasnobrodu, przedstawiciele Rady Gminy Krasnobród.

Przybyli również dyrektorzy placówek z terenu Krasnobrodu: Maria Słota, Bożena Ożga, Sławomir Nowosielecki, Urszula Czapla, Andrzej Czapla, Mariola Czapla, Halina Kostrubiec, Jacek Gmyz, sponsorzy oraz emeryci i pracownicy sanatorium i szkoły przy sanatorium.

Po powitaniu wszystkich, a następnie krótkim przedstawieniu historii sanatorium i informacji o realizowanych w ostatnich latach ważniejszych działaniach inwestycyjnych przyszedł czas na wystąpienia gości. Wszyscy w swoich wypowiedziach gratulowali dyrektorowi, a także jego poprzednikom obecnym na uroczystościach, jak również załodze dotychczas osiągniętych sukcesów i życzyli wszelkiej pomyślności na kolejne lata funkcjonowania placówki. Do miłych i serdecznych słów dołączone były kwiaty, okolicznościowe upominki oraz listy gratulacyjne.

W dalszej części uroczystości zebrani goście mieli okazję wysłuchać referatów wygłoszonych przez prof. Tomasza Karskiego z Lublina i prof. Marika z Czech na temat historii współpracy sanatorium z Ośrodkiem Naukowo – Badawczym Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej Akademii Medycznej w Lublinie, którego kierownikiem był prof. dr hab. Tomasz Karski.
Jubileuszowi towarzyszyła wystawa fotograficzna, prezentująca historię sanatorium i jego pracowników na przestrzeni 60 lat.
Od strony artystycznej uroczystości uświetniły koncerty zespołów: Kwartet „Aquamarine” z Warszawy, Teatr Tańca''Kwieciste Gwiazdy'' z Ukrainy oraz Kapela Krasnobrodzka.
Z racji tego spotkania nie obyło się też bez łezki w oku i refleksji o przemijającym czasie.Od ostatniego jubileuszu niestety, ale już nie ma wśród nas kilku osób które zapisały swoją obecność w naszej pamięci np. mgr. Elżbieta Kończewska, która pełniła funkcję Przełożonej Pielęgniarek, mgr Robert Nurzyński- kierownik rehabilitacji – cześć ich pamięci.

Umocnieni dobrymi słowami pod naszym adresem dołożymy wszelkich starań,aby nasi kuracjusze wyjeżdżali od nas zadowoleni i czekamy na kolejny piękny jubileusz
Copyright © 2016 - All Rights Reserved - projekt, wdrożenie PROPAGANDA