Nasz personel

lek.med.Janusz Karski

z-ca dyrektora do spraw lecznictwa

mgr fizjoterapii
Justyna Kawka

z-ca kierownika rehabilitacji

spec. pielęgniarstwa pediatrycznego Małgorzata Kulczycka

przełożona pielęgniarek

Copyright © 2016 - All Rights Reserved - projekt, wdrożenie PROPAGANDA