Polityka prywatności – RODO

RODO:


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Tomasz  Ochniowski

Adres:  Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie
ul. Sanatoryjna 1,  22-440 Krasnobród

e-mail: iod.sanatoriumkrasnobrod@wp.pl