Leczenie ambulatoryjne z NFZ

Uzdrowisko w Krasnobrodzie przyjmuje pacjentów na leczenie ambulatoryjne w przychodni uzdrowiskowej. Zapewniamy:

  • liczne zabiegi przyrodolecznicze
  • specjalistyczną opiekę medyczną
  • wysoką jakość usług
  • przystępne ceny
  • miły, uprzejmy i wykształcony personel medyczny
  • nowoczesne zaplecze zabiegowe

Warunki przyjęcia pacjenta na leczenie ambulatoryjne NFZ:

  • Pacjenci ambulatoryjni umawiają termin wizyty w poradni rehabilitacyjnej osobiście lub telefonicznie w rejestracji na podstawie aktualnego skierowania do poradni rehabilitacyjnej wystawione przez lekarza rodzinnego.
  • Istnieje możliwość skorzystania z zabiegów na podstawie skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne od lekarza z innych placówek opieki zdrowotnej.
  • Jeśli pacjent był leczony na schorzenia reumatologiczne lub narządu ruchu, wskazane byłyby inne badania: ekg, rtg klatki piersiowej, radiogramy kręgosłupa i stawów obwodowych, karta informacyjna z leczenia szpitalnego (jeśli pacjent był wcześniej hospitalizowany).
  • Po odbyciu badania ustalane są terminy wykonania zabiegów w przychodni.Pacjenci posiadający skierowanie na zabiegi z zewnątrz (lekarz rodzinny lub specjalista) umawiają termin zabiegów osobiście lub telefonicznie w rejestracji Przychodni Uzdrowiskowej przy Sanatorium.

Częściowa odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania za jeden dzień pobytu świadczeniobiorcy, z uwzględnieniem rodzaju pokoju

*(Podstawa: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. 2014. 1245 z dnia 19-09-2014r.)