Leczenie z dofinansowaniem CPR

Leczenie z dofinansowaniem Centrów Pomocy Rodzinie

TERMIN POBYTU: 14 dni

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O SKIEROWANIE?

 • Dziecko, na które opiekunowie otrzymują zasiłek pielęgnacyjny
 • Osoby dorosłe, którym wydano orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze schorzeniami:
  • z dysfunkcjami narządu ruchu,
  • z upośledzeniem umysłowym,
  • z epilepsją,
  • ze schorzeniami układu oddechowego,
  • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
  • ze schorzeniami neurologicznymi,
  • starsi niepełnosprawni z ogólnego stanu zdrowia.

JAK MOŻNA UZYSKAĆ SKIEROWANIE?

Wypełnienie wniosku na turnus rehabilitacyjny odbywa się u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub u specjalisty /ze względu na rodzaj schorzenia może być to ortopeda, neurolog, laryngolog/, do którego osoba zainteresowana winna się zgłosić. Konieczne jest dokonanie w Sanatorium rezerwacji miejsca na odpowiadający termin, w przypadku nie dopełnienia tego obowiązku należy się liczyć z ewentualnością braku wolnych miejsc.

Wniosek na turnus rehabilitacyjny należy złożyć we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy:

 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie /jeżeli zamieszkuje na terenie gminy/, które znajduje  się przy każdym Starostwie Powiatowym
 • Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie /w przypadku zamieszkiwania na terenie miasta/, które znajduje się przy Urzędzie Miejskim

Osoby z całej Polski mogą ubiegać się o skierowanie na w/w turnus do naszego Sanatorium.

Powiat Zamojski:

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Zamość, ul. Przemysłowa 4
 • Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie – Zamość, ul. Lwowska 5