Pobyt pełnopłatny dla dzieci

Pobyt pełnopłatny:

  • Dzieci w wysokości 140 zł (sto trzydzieści pięć zł) w tym:
  • zakwaterowanie
  • wyżywienie (5 posiłków dziennie)
  • opieka lekarska, pielęgniarska i wychowawcza,
  • badanie lekarskie
  • 3 zabiegi zlecone przez lekarza dziennie/dni robocze z możliwością dokupienia wg cennika.