Nowe projekty

Projekt z zakresu EDUKACJI EKOLOGICZNEJ realizowany w Sanatorium

Począwszy od czerwca aż do końca października 2020r Sanatorium realizowało projekt pn. „Ochrona przyrody i ekologia w uzdrowisku – etap III”, na mocy umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
W ramach tego przedsięwzięcia przeprowadzono 5 edycji warsztatów, realizowanych zarówno przez nauczycieli Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Sanatorium Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie, jak też przez pracowników Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Oddziału Zamiejscowego w Zamościu. Tematem zajęć było zgłębianie wiedzy na temat przyrody Roztoczańskiej, jak też realizacja materiału z zakresu edukacji ekologicznej.
Podczas warsztatów każdorazowo organizowane były dwa konkursy: quiz z wiedzy o przyrodzie występującej w województwie lubelskim, jak również plastyczny o tematyce ekologicznej.
W konkursach wzięło udział łącznie 149 dzieci, w tym w konkursie przyrodniczym 70 osób, zaś w konkursie plastycznym złożonych zostało 79 prac.
Nagrody za zajęcie I, II, czy III miejsca otrzymało łącznie 49 uczestników, w tym w konkursie przyrodniczym 25 osób, zaś w konkursie plastycznym 24 osoby.
Zwycięzcy w obu konkursach otrzymali atrakcyjne nagrody, m.in. pendrive, ciekawe albumy o tematyce przyrodniczej. Zaś wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali nagrody pocieszenia, w postaci linijek i zakładek do książek z motywem przyrodniczym.

Całkowity koszt zadania stanowił kwotę 3111,36 zł brutto. Zakupiono z nich m.in. materiały plastyczne na zajęcia oraz nagrody.
Zadanie zostało w 100% sfinansowane z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Działania mające na celu promocję piękna przyrody Roztoczańskiej oraz propagowanie wiedzy o tematyce ekologicznej, chcielibyśmy kontynuować w następnych latach, jako kolejne etapy tego przedsięwzięcia.

Projekt

pt. „Ochrona przyrody i ekologia w uzdrowisku – etap III „

Dofinansowano ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Lublinie