Kontakt

Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne
im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie

ul. Sanatoryjna 1, 22-440 Krasnobród


Kontakt

tel. (084) 660-71-02, tel./fax. (084) 660-73-39

email :recepcja-sanatorium@wp.pl
email: sekretariat-sanatorium@wp.pl
email: rehabilitacjakrasnobrod@gmail.com
email: sanatorium_turnusy@wp.pl

Pozostałe informacje

REGON: 000301428, NIP: 922-22-94-797

Konto: BS Tomaszów Lub. O/Krasnobród
17 9639 0009 2002 0050 0496 0001